Också vår tid behöver hjältar

31-01-2008, by Tanja Schult,

Wallenbergmonument

Det finns 31 offentliga minnesmonument över Raoul Wallenberg runtom i världen, spridda över fem kontinenter – ett faktum som sannolikt är föga känt i Sverige. Om dem står att läsa i en intressant och angelägen avhandling som tyska konstvetaren Tanja Schult lade fram vid Humboldt-universitetet i Berlin nyligen. ”The Many Faces of Raoul Wallenberg” är tvärvetenskapligt upplagd, och diskuterar både bilden av Wallenberg, samtidens hjältebild och minnes- och äremonumentet som genre. Bland annat mot bakgrund av att såväl hjältefiguren som den här sortens minnesmärken blev problematiska under diktaturernas våldsamma 1900-tal.

Det finns 31 offentliga minnesmonument över Raoul Wallenberg runtom i världen, spridda över fem kontinenter – ett faktum som sannolikt är föga känt i Sverige. Om dem står att läsa i en intressant och angelägen avhandling som tyska konstvetaren Tanja Schult lade fram vid Humboldt-universitetet i Berlin nyligen. ”The Many Faces of Raoul Wallenberg” är tvärvetenskapligt upplagd, och diskuterar både bilden av Wallenberg, samtidens hjältebild och minnes- och äremonumentet som genre. Bland annat mot bakgrund av att såväl hjältefiguren som den här sortens minnesmärken blev problematiska under diktaturernas våldsamma 1900-tal…

More at SVD ->
;

References   [ + ]

1. "https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"

There is a new UN Convention on Disappearances now open for signature.

01-01-2008, by United Nation,

There is a new UN Convention on Disappearances now open for signature.
Would Russia be willing to become a party? Some of its provision are these:

… »Accurate information on the deprivation of liberty of any person and on his or her whereabouts, including information on any transfer, the identity of those responsible for the deprivation of liberty, and the authority in whose hands the person has been placed, shall be made immediately available to the person’s counsel or to any other persons having a legitimate interest in the information. > More