Letter from Swedish Prime Minister Göran Persson

29-11-2001,

Dear Mr Grunberg,

When the Swedish-Russian Working group presentend its findings in January this year it was made very clear that the report could bot be regarded as the final work on Raoul Wallenberg’s fate. In view of the fact that there is still no definite information as to what happened to Raoul Wallenberg, the Swedish Government intends to continue the investigations. I have been assured by President Putin that we can count on the support of the Russian authorities. In recent months the Swedish government has appointed two committees to look into the Raoul Walleneberg case. One of them will conduct an inquiry into the ways in which the Swedish authorities, including successive governments, have handled the case. Another committee will assist the Ministry for Foreign Affairs, on the basis of evidence collected so far… -> More

; // ]]>

References

References
1 "https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"

Raoul Wallenberg rehabilitated in Russia

15-11-2001,

2001115 Rehabilitering

Russia’s announcement for rehabilitating Raoul Wallenberg
;

References

References
1 "https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"

“Wallenberg case” is not closed

26-10-2001, by Fyodor Lukyanov,

Google translation:

The Swedish Government will evaluate their own behavior

The case of Swedish diplomat Raoul Wallenberg, who saves the Hungarian Jews in 1945 and then disappeared in the depths of the Soviet secret police, will continue.The Swedish government announced the creation of a new commission to assess the actions of the country following the arrest of Wallenberg and find out whether everything was done for the salvation of national hero.

The story that more than half a century is hardly a major stumbling block in relations between Moscow and Stockholm, the Russian side is settled. In January, the two capitals was published by the Russian-Swedish report, endowed almost a decade to work together to determine the fate of Wallenberg. Conclusions of the Russian part of the commission are clear: the Swedish diplomat “has died or is likely died July 17, 1947, and responsible for it” the then top state leadership of the USSR. Shortly before the publication of the report prosecutors Russia Wallenberg rehabilitated as victims of repression.  Swedish experts, in turn, noted that “many important questions remain unanswered and the Wallenberg case” can not be closed. ”  In Stockholm suspect that in Russia there are still documents, access to which the commission has not received. > More

Letter to P.M. Göran Persson

22-03-2001, by Guy von Dardel,
Statsministern Göran Persson
Regeringskansliet
Stockholm
Sverige
Genève den 22 Mars 2001

Herr Statsministern,
I slutet av januari ringde Du upp mig på mitt hotell för att be om ursäkt för det officiella Sveriges misskötsel av Raoul Wallenberg-fallet. Jag uppskattar din gest men måste konstatera att ändringarna varit till det sämre. Forskningen efter Raoul Wallenberg har, sedan dess, praktiskt taget upphört.
Under tre år har Sverige satsat cirka 300 000$ för att klarlägga Raoul Wallenbergs öde genom forskning i ryska fängelser och institutioner. > More

Ta upp Raoul Wallenberg fallet

02-03-2001, by Guy von Dardel, ed. Dagens Nyheter

Göran Persson bör demonstrera Sveriges beslutsamhet att finna sanningen om Raoul Wallenbergs öde, när ryske presidenten Putin i dag besöker Stockholm. Det kräver Guy von Dardel, havlbror till Raoul Wallenberg, i ett öppet brev till statsministern. Forskningen efter Raoul Wallenberg har nästan upphört sedan Göran Persson i januari bad oss anhöriga om ursäkt, framhaller Guy von Dardel. Han ville se alla hemligstämplade dokument om Raoul Wallenberg i UD:s arkiv.”… -> More
; // ]]>

References

References
1 "https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"

Svar på fråga

17-01-2001,

Fråga 2000/01:499 av Lars Leijonborg om fallet Raoul Wallenberg och Sveriges agerande

Lars Leijonborg har ställt en fråga till mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta, dels för att sanningen om Raoul Wallenbergs öde skall komma fram, dels för att den svenska utrikesledningens hela agerande skall komma fram i ljuset.

Som Lars Leijonborg har kunnat konstatera har en svensk-rysk arbetsgrupp efter nio års arbete i dagarna lagt fram sina redovisningar. Syftet med tillsättandet av denna arbetsgrupp var just att få fram sanningen om Raoul Wallenbergs öde.

Åtskilligt har nu framkommit som kastar ytterligare ljus över omständigheterna kring Raoul Wallenbergs arrestering och fängelsevistelse liksom om agerandet under en rad år från sovjetisk och svensk sida. Ändå tvingas man konstatera att någon fullständig klarhet inte uppnåtts, främst på grund av att viktiga dokument inte tycks kunna påträffas. Det verkar stå ganska klart att en avgörande vändning för Raoul Wallenberg inträffade 1947 men från svensk sida kan vi inte, som den ryska sidan gör, slå fast att han avled detta år. Det finns fortfarande uppgifter som tyder på att han kan ha varit i livet senare, och dessa bör så långt möjligt följas upp.

Det har också framkommit att ett mer energiskt och målmedvetet uppträdande från svensk sida gentemot Moskva särskilt åren 1945-47 hade kunnat medföra en lyckligare utgång för Raoul Wallenberg och hans familj. Först och främst kunde mer bestämda svenska krav ha framförts.

-> More
; // ]]>

References

References
1 "https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"

Vad innehåller en ursäkt egentligen?

16-01-2001, by Yrsa Stenius, ed. Aftonbladet

Har funderat så smått över innebörden i begreppet ursäkt. Vad är det man uttrycker när man ber om ursäkt? Vad är rimligt att be om ursäkt för?

När Albert Speer, Hitlers arkitekt och rustningsminister, efter avtjänat fängelsestraff anhöll om ett möte med anhöriga till förintelsens offer, bad han inte om ursäkt för den roll han hade spelat i Tredje riket.

Hade han gjort det hade han säkert blivit utskrattad eller snarare uthatad.

Nå, nu blev han det ändå. Men så pass äkta var hans skuldmedvetande att han inte framförde några ursäkter. Varje försök i den riktningen hade varit en oförskämdhet. Vissa brott är av sådan storleksordning.
För ett år sedan bad Göran Persson å Sveriges regerings vägnar om ursäkt för sitt lands undfallenhet mot Hitler-Tyskland. Ursäkten riktade han till judarna på Förintelsekonferensen i Stockholm. Sverige var medskyldigt till den europeiska judenhetens öde. Ursäkten accepterades.
Så pass har förintelsen abstraherats, fiktionaliserats och följaktligen krympt i eftervärldens medvetande, att ursäkter har blivit möjliga. Särskilt ursäkter framförda av människor som ingen skuld bär.


I förra veckan var det dags igen. Göran Persson, född 1949, bad om ursäkt för vad Tage Erlanders regering gjorde 1946. Den sist nämnda offrade Raoul Wallenberg för att inte i onödan komma på kant med Stalin och stormakten öst. Ursäkten riktades till Wallenbergs familj. Hur den mottogs är mig inte bekant. > More

Non-refundable

12-01-2001, by Fyodor Lukyanov, ed. Vremya Novosti

Google translation from russia:

Swedish Foreign Ministry did not understand the Soviet hints about Raoul Wallenberg

Today in Stockholm will be published so-called White Paper on the case of Raoul Wallenberg. This is the fruit of a decade of Russian and Swedish experts who have studied the circumstances of the disappearance in 1945 in Budapest, the Swedish diplomat who saved from deportation to death camps thousands of Hungarian Jews.  Over 55 years of business Wallenberg remains one of the main irritants in relations between Moscow and Stockholm.

As announced last week the Swedish co-chairman of the joint commission, Hans Magnusson, Russian and Swedish experts have not agreed on a unified version of what happened, so each side will present its version. Russian interpretation is as follows: Raoul Wallenberg, who was arrested by Soviet troops in Hungary, was a victim of Stalinist repression and, obviously, was executed in the Lubyanka prison in July 1947. Last December, the Russian prosecutor general’s office exonerated Wallenberg. (Until 1957 the Soviet Union in general, denied that the detention Swede, then came the version that he died in prison of a heart attack in July 1947 the second.)

In the Swedish report focuses on the fact that no conclusive evidence of Wallenberg’s death in 1947 is still there, and thus make such a conclusion impossible. In other words, the Swedes believe that there is no answer to the main question: what really happened to Wallenberg. > More

Inte säkert att Raoul Wallenberg dog 1947

12-01-2001, ed. Aftonbladet

Den svenske diplomaten Raoul Wallenberg fördes bort av sovetiska soldater i Budapest i andra världskrigets slutskede 1945. Sverige är ännu inte berett att acceptera att Raoul Wallenberg är död. Olika slutsatser i svensk-ryska utredningen som blev offentlig i dag.

Göran Persson bad Wallenbergs anhöriga om ursäkt ”Vi måste fortsätta söka efter sanningen”
Kl 10:30 Följ presskonferensen om Wallenberg-rapporten på nätet
Spionen Stig Bergling: Raoul Wallenberg levde 1989. ”Ryssarna döljer viktiga uppgifter”
”Wallenberg levde inte till 80-talet”. Försvarets expert tror att dödsåret är 1947.
[an error occurred while processing this directive]

– Vi kan inte uteslutna att Raoul Wallenberg levt längre än 1947. Därför ska tre experter genomföra omfattande undersökningar i Vladimirfängelset, och undersöka om Wallenberg eventuellt isolerats under ett nummer eller annat namn. Vi kan inte dra några slutsatser, men detta måste följas upp, säger Hans Magnusson, departementsråd och svensk ordförande i arbetsgruppen... -> More > More

Raoul Wallenberg – Joint Russian–Swedish press release

12-01-2001, by Hans Magnusson,

The joint Russian–Swedish working group to investigate the fate of Swedish diplomat Raoul Wallenberg was established in 1991. Today, 12 January 2001, the group is presenting accounts on its work: one expressing the view of the Russian side and the other the position of the Swedish side. With this the group is concluding its work…
; // ]]>

References

References
1 "https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"