Skip to content
Accueil » Archives pour 2001

2001

“Wallenberg case” is not closed

  Google translation:

  The Swedish Government will evaluate their own behavior

  The case of Swedish diplomat Raoul Wallenberg, who saves the Hungarian Jews in 1945 and then disappeared in the depths of the Soviet secret police, will continue.The Swedish government announced the creation of a new commission to assess the actions of the country following the arrest of Wallenberg and find out whether everything was done for the salvation of national hero.

  The story that more than half a century is hardly a major stumbling block in relations between Moscow and Stockholm, the Russian side is settled. In January, the two capitals was published by the Russian-Swedish report, endowed almost a decade to work together to determine the fate of Wallenberg. Conclusions of the Russian part of the commission are clear: the Swedish diplomat “has died or is likely died July 17, 1947, and responsible for it” the then top state leadership of the USSR. Shortly before the publication of the report prosecutors Russia Wallenberg rehabilitated as victims of repression.  Swedish experts, in turn, noted that “many important questions remain unanswered and the Wallenberg case” can not be closed. ”  In Stockholm suspect that in Russia there are still documents, access to which the commission has not received.

  Letter to P.M. Göran Persson

   Statsministern Göran Persson
   Regeringskansliet
   Stockholm
   Sverige
   Genève den 22 Mars 2001

   Herr Statsministern,
   I slutet av januari ringde Du upp mig på mitt hotell för att be om ursäkt för det officiella Sveriges misskötsel av Raoul Wallenberg-fallet. Jag uppskattar din gest men måste konstatera att ändringarna varit till det sämre. Forskningen efter Raoul Wallenberg har, sedan dess, praktiskt taget upphört.
   Under tre år har Sverige satsat cirka 300 000$ för att klarlägga Raoul Wallenbergs öde genom forskning i ryska fängelser och institutioner.

   Ta upp Raoul Wallenberg fallet

    Göran Persson bör demonstrera Sveriges beslutsamhet att finna sanningen om Raoul Wallenbergs öde, när ryske presidenten Putin i dag besöker Stockholm. Det kräver Guy von Dardel, havlbror till Raoul Wallenberg, i ett öppet brev till statsministern. Forskningen efter Raoul Wallenberg… 

    Svar på fråga

     Fråga 2000/01:499 av Lars Leijonborg om fallet Raoul Wallenberg och Sveriges agerande Lars Leijonborg har ställt en fråga till mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta, dels för att sanningen om Raoul Wallenbergs öde skall komma fram, dels… 

     Vad innehåller en ursäkt egentligen?

      Har funderat så smått över innebörden i begreppet ursäkt. Vad är det man uttrycker när man ber om ursäkt? Vad är rimligt att be om ursäkt för?

      När Albert Speer, Hitlers arkitekt och rustningsminister, efter avtjänat fängelsestraff anhöll om ett möte med anhöriga till förintelsens offer, bad han inte om ursäkt för den roll han hade spelat i Tredje riket.

      Hade han gjort det hade han säkert blivit utskrattad eller snarare uthatad.

      Nå, nu blev han det ändå. Men så pass äkta var hans skuldmedvetande att han inte framförde några ursäkter. Varje försök i den riktningen hade varit en oförskämdhet. Vissa brott är av sådan storleksordning.
      För ett år sedan bad Göran Persson å Sveriges regerings vägnar om ursäkt för sitt lands undfallenhet mot Hitler-Tyskland. Ursäkten riktade han till judarna på Förintelsekonferensen i Stockholm. Sverige var medskyldigt till den europeiska judenhetens öde. Ursäkten accepterades.
      Så pass har förintelsen abstraherats, fiktionaliserats och följaktligen krympt i eftervärldens medvetande, att ursäkter har blivit möjliga. Särskilt ursäkter framförda av människor som ingen skuld bär.


      I förra veckan var det dags igen. Göran Persson, född 1949, bad om ursäkt för vad Tage Erlanders regering gjorde 1946. Den sist nämnda offrade Raoul Wallenberg för att inte i onödan komma på kant med Stalin och stormakten öst. Ursäkten riktades till Wallenbergs familj. Hur den mottogs är mig inte bekant.

      Non-refundable

       Google translation from russia:

       Swedish Foreign Ministry did not understand the Soviet hints about Raoul Wallenberg

       Today in Stockholm will be published so-called White Paper on the case of Raoul Wallenberg. This is the fruit of a decade of Russian and Swedish experts who have studied the circumstances of the disappearance in 1945 in Budapest, the Swedish diplomat who saved from deportation to death camps thousands of Hungarian Jews.  Over 55 years of business Wallenberg remains one of the main irritants in relations between Moscow and Stockholm.

       As announced last week the Swedish co-chairman of the joint commission, Hans Magnusson, Russian and Swedish experts have not agreed on a unified version of what happened, so each side will present its version. Russian interpretation is as follows: Raoul Wallenberg, who was arrested by Soviet troops in Hungary, was a victim of Stalinist repression and, obviously, was executed in the Lubyanka prison in July 1947. Last December, the Russian prosecutor general’s office exonerated Wallenberg. (Until 1957 the Soviet Union in general, denied that the detention Swede, then came the version that he died in prison of a heart attack in July 1947 the second.)

       In the Swedish report focuses on the fact that no conclusive evidence of Wallenberg’s death in 1947 is still there, and thus make such a conclusion impossible. In other words, the Swedes believe that there is no answer to the main question: what really happened to Wallenberg.

       Inte säkert att Raoul Wallenberg dog 1947

        Den svenske diplomaten Raoul Wallenberg fördes bort av sovetiska soldater i Budapest i andra världskrigets slutskede 1945. Sverige är ännu inte berett att acceptera att Raoul Wallenberg är död. Olika slutsatser i svensk-ryska utredningen som blev offentlig i dag.

        Göran Persson bad Wallenbergs anhöriga om ursäkt ”Vi måste fortsätta söka efter sanningen”
        Kl 10:30 Följ presskonferensen om Wallenberg-rapporten på nätet
        Spionen Stig Bergling: Raoul Wallenberg levde 1989. ”Ryssarna döljer viktiga uppgifter”
        ”Wallenberg levde inte till 80-talet”. Försvarets expert tror att dödsåret är 1947.
        [an error occurred while processing this directive]

        – Vi kan inte uteslutna att Raoul Wallenberg levt längre än 1947. Därför ska tre experter genomföra omfattande undersökningar i Vladimirfängelset, och undersöka om Wallenberg eventuellt isolerats under ett nummer eller annat namn. Vi kan inte dra några slutsatser, men detta måste följas upp, säger Hans Magnusson, departementsråd och svensk ordförande i arbetsgruppen... -> More