Skip to content
Accueil » Archives pour December 2008

December 2008

Americans in the gulag

    The little-known story of US citizens trying to escape the Depression

    Mountainous Kolyma, only a few hundred miles west of the Bering Strait, is the coldest inhabited area on earth. During Stalin’s rule, some 2 million prisoners were sent there to mine the rich deposits of gold that lie beneath the rocky, frozen soil. In 1991, when researching a book about how Russians were coming to terms with the Stalin era, I travelled to the region to see some of the old camps of Kolyma, legendary as the most deadly part of the gulag, some of whose survivors I had interviewed. In a country beset by shortages of building materials, all of the hundreds of former prison camps accessible by truck had long since been stripped bare. The only ones still standing were those no longer reached by usable roads, and to see them you had to rent a helicopter.

    Varför är behovet av hjältar så stort just nu?

      ’Olyckligt det land som har behov av hjältar’ sa Brechts Galileo Galilei. Kännetecknande för många intellektuella och konstnärer, men även för vanliga människor efter andra världskriget var och är en stor skepticism mot hjältar. Efter att fascismen och stalinismen hade missbrukat hjältekonceptet väckte hjältedyrkan ofta mest avsky. Miljontals soldater hade mist livet och lämnade åtskilliga civila offer bakom sig. Hjälten förekom som superhjälte i serieteckningar och film eller som anti-hjälte i litteraturen. Men som konkret förebild? I alla fall i Västtyskland, där jag växte upp, var hjältar inte särskild populära.