Skip to content
Accueil » NEWS » Varför är behovet av hjältar så stort just nu?

Varför är behovet av hjältar så stort just nu?

  ’Olyckligt det land som har behov av hjältar’ sa Brechts Galileo Galilei. Kännetecknande för många intellektuella och konstnärer, men även för vanliga människor efter andra världskriget var och är en stor skepticism mot hjältar. Efter att fascismen och stalinismen hade missbrukat hjältekonceptet väckte hjältedyrkan ofta mest avsky. Miljontals soldater hade mist livet och lämnade åtskilliga civila offer bakom sig. Hjälten förekom som superhjälte i serieteckningar och film eller som anti-hjälte i litteraturen. Men som konkret förebild? I alla fall i Västtyskland, där jag växte upp, var hjältar inte särskild populära.
  Det är därför inte så konstigt att jag mötte starkt motstånd även i den svenska akademiska världen när jag funderade över att låta min avhandling om Raoul Wallenberg-monument kretsa kring hjältetematiken. Men hjältetematik blev det i alla fall. Jag upplevde att många människor världen över, i alla de tolv länder på fem kontinenter där Wallenberg-monument hade rests, hade behov av en förebild. För dem fyllde Wallenberg hjältebegreppet med ny innebörd och mening. Kosmopoliten Wallenberg, som hade räddat judar i Ungern, förmedlade en enkel men tidlös sanning som kunde anammas oavsett religion eller etnicitet. Människor får inte mördas och människor får inte stå likgiltiga bredvid; vi alla har ett ansvar för vad som händer i vår värld. Wallenbergs beslut att lämna sitt land för att ingripa i ett folkmord var lika fördömlig då som det är idag.
  Nu – strax innan min avhandling (A Hero’s Many Faces. Raoul Wallenberg in Contemporary Monuments, Palgrave Macmillan 2009) ska publiceras är det högkonjunktur för hjältar igen! Inte bara i TV4:s serie där hjältar kännetecknas av övernaturliga krafter. Utställningar i Österrike, Frankrike, nu i Sverige och 2010 i Tyskland reflekterar kring hjältetematiken, flera dokumentärer om svenska hjältar är på gång. I Tyskland utropades nyligen en tävling bland barn och ungdomar att hitta spår efter kända och okända hjältar och kritisk reflektera över deras kvalifikationer att tjäna som förebilder idag. Aftonbladet söker efter ’svenska hjältar’ och ”Mitt i” efter ’vardagshjältar’. Hjältar överallt.
  Varför detta behov efter hjältar just nu? Vad kännetecknar dagens utvalda hjältar, vilket behov tillfredställer de egentligen, kommer de att vara en kortvarig modefluga eller lyckas de etablera en ny hjältekanon som skiljer sig från diktaturens hjältar men samtidigt kan tillfredsställa människors behov efter förebilder även i dagens demokratiska samhällen och i en globaliserad tid?
  Tanja Schult
  Doktor, Enheten för Tysklandsstudier, Södertörn Högskola  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *