Skip to content
Accueil » Archives pour January 2005

January 2005

The Fate of Raoul Wallenberg

  (Comments prepared for delivery to the Raoul Wallenberg Symposium, January 18, 2005,

  Osgoode Hall, York University, Toronto, Ontario)
  by David Matas

  The panel I have been asked to moderate is titled “Combatting Racism, Intolerance and Human Rights Violations”. This panel occurs in the context of a symposium titled “Raoul Wallenberg Day International Human Rights Symposium”. The symposium, according to the program, is intended to serve four purposes. One of these is to celebrate Raoul Wallenberg’s extraordinary life and humanitarian contribution. Another is to educate the next generation of Canadian leaders about human rights issues.

  Uttalande av Utrikesminister Laila Freivalds med anledning av 60-årsdagen av Raoul Wallenbergs arrestering

   Uttalande
   Utrikesdepartementet 17 januari 2005

   Laila Freivalds, Utrikesminister

   Sextio år har idag förflutit sedan den dag, den 17 januari 1945, då Raoul Wallenberg arresterades.

   Redan under vårvintern 1944 hade de första provisoriska passen utfärdats av den svenska legationen i Budapest under ledning av Ivan Danielsson och Per Anger. Med Raoul Wallenbergs ankomst till Budapest i juli 1944 intensifierades de svenska räddningsaktionerna.

   Exakt hur många judar som kunde räddas undan Förintelsen tack vare den svenska legationens och Raoul Wallenbergs insatser kommer vi antagligen aldrig att få veta. I ett historiskt perspektiv saknar detta dock betydelse. Viktigt att minnas är att här fanns en människa som var beredd att ägna all sin kraft åt – och till sist också fick offra sin frihet för – en stor humanitär gärning. Eller som det i några korta ord har sagts om Raoul Wallenberg: “En enda människa kan göra en skillnad”.