Accueil » NEWS » Uttalande av Utrikesminister Laila Freivalds med anledning av 60-årsdagen av Raoul Wallenbergs arrestering

Uttalande av Utrikesminister Laila Freivalds med anledning av 60-årsdagen av Raoul Wallenbergs arrestering

  • Laila Freivalds, Utrikesminister

Uttalande
Utrikesdepartementet 17 januari 2005

Laila Freivalds, Utrikesminister

Sextio år har idag förflutit sedan den dag, den 17 januari 1945, då Raoul Wallenberg arresterades.

Redan under vårvintern 1944 hade de första provisoriska passen utfärdats av den svenska legationen i Budapest under ledning av Ivan Danielsson och Per Anger. Med Raoul Wallenbergs ankomst till Budapest i juli 1944 intensifierades de svenska räddningsaktionerna.

Exakt hur många judar som kunde räddas undan Förintelsen tack vare den svenska legationens och Raoul Wallenbergs insatser kommer vi antagligen aldrig att få veta. I ett historiskt perspektiv saknar detta dock betydelse. Viktigt att minnas är att här fanns en människa som var beredd att ägna all sin kraft åt – och till sist också fick offra sin frihet för – en stor humanitär gärning. Eller som det i några korta ord har sagts om Raoul Wallenberg: “En enda människa kan göra en skillnad”.

Länge var Raoul Wallenbergs öde efter den 17 januari 1945 okänt. Först tolv år senare erkände den sovjetiska regeringen att han på felaktiga grunder arresterats och förts till Moskva där han skall ha dött av en hjärtattack i juli 1947. Ytterligare 44 år senare, i januari 2001, förklarades från rysk sida att Raoul Wallenberg inte dött en naturlig död, utan bragts om livet i Lubjankafängelset i Moskva.

Den svenska regeringen kan inte acceptera detta som den slutgiltiga sanningen om Raoul Wallenbergs öde. Alltför många frågor förblir alltjämt obesvarade om vad som verkligen hände Raoul Wallenberg efter den 17 januari 1945. Från svensk sida fortsätter därför ansträngningarna att vinna klarhet i fallet Raoul Wallenberg. Det sker i kontakter, vid behov även på högsta politiska nivå, med de ryska myndigheterna och med ryska arkiv. Regeringen stödjer också oberoende forskning i Sverige och utomlands om fallet Raoul Wallenberg.

Det är därför angeläget att understryka att fallet Raoul Wallenberg inte lagts till handlingarna. Det står kvar på den svensk-ryska agendan och det förblir en del av Utrikesdepartementets dagliga arbete.

Leave a Reply

Your email address will not be published.