Fler svenskar i Moskvas fångläger

05-07-2002, by Susan Ellen Mesinai, ed. Dagens Nyheter

Regeringens Wallenbergutredare kräver besked om nedtystade försvinnanden:

Minst tre hittills okända svenskar har försvunnit i fångläger i dåvarande Sovjet. Svenska myndigheter och regeringar har lämnat samtliga fall utan åtgärd. Minst fyra vittnen har träffat svenskarna, men i Sverige har försvinnandena tystats ner. Dessa uppgifter redovisas på DN Debatt av regeringens egen Wallenbergutredare Susan Ellen Mesinai…

more DN… > More

Raoul Wallenberg; Historisk och nya forskningsfält

01-07-2002, by Göran Rydeberg,

Förord

Jag vill inledningsvis rikta ett varmt tack för värdefullt bistånd i mitt utredningsarbete samt uppmuntrande och konstruktiv kritik till ordf i UD:s referensgrupp för stöd till oberoende Raoul Wallenberg-forskning, prof Krister Wahlbäck jämte övriga ordinarie medlemmar av gruppen, prof Karl Molin samt docenterna Sven Holtsmark och Gunnar Åselius. Detsamma vill jag också framföra till gruppens förre ordf, ambassadören Jan Lundvik och dessutom till tidigare respektive nuvarande handläggaren av Raoul Wallenberg-ärendet vid UD, ambassadörerna Hans Magnusson och Harald Hamrin samt vidare till fil dr Johan Matz. Arkivet vid UD har givit ett omfattande stöd i forskningsarbetet. Personalen vid Arkiv- och dokumentcentrum vid Regeringskansliets förvaltningsavdelning, UD:s bibliotek samt Säkerhetspolisens (SÄPO) arkiv har varit tillmötesgående och därigenom underlättat den praktiska verksamheten. -> More
; // ]]>

References   [ + ]

1. "https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"

A Life of Sakharov, a Champion of ‘All Free Thinkers’

26-04-2002, by William Korey,

Spring Books

By William Korey

April 26, 2002

In early September 1973, 35 prominent Jewish activists drafted and distributed throughout Moscow an extraordinary « open letter » in which they publicly identified themselves with physicist Andrei D. Sakharov, the Soviet Union’s leading dissident, as he faced ferocious hate-propaganda campaigns organized by the Kremlin. The letter sought to assure him of « our moral support and deep respect. » Additionally, a few days later, the leading Jewish scientist-refuseniks, including the distinguished Veniamin Levich (who would later teach at the University of Tel Aviv and at the City University of New York), joined in a statement denouncing the propaganda campaigns as « intimidation of all free thinkers and preparation of public opinion for future repression. » > More

Preliminary Report: Follow-up Wallenberg Investigation

02-04-2002, by Susan Mesinai,

I. INTRODUCTION:

In her analysis of the various official and independent investigations into the fate of Raoul Wallenberg in the The New York Review of Books 1, Soviet expert Dr. Amy Knight’s concluded with my statement: “If one places one’s ear to the ground and listens, one will understand …that there is too much insistence, and has been over time, that there is ‘nothing to be found’ and that this case is now ‘history’ – when in fact the real investigation has barely begun. » -> More
; // ]]>

References   [ + ]

1. "https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"

Research on Raoul Wallenberg: A Listing of Priorities

01-04-2002, by Ministry for Foreign Affairs Stockholm, Sweden,

The Reference Group for Support to Independent Research on Raoul Wallenberg, established by the Ministry for Foreign Affairs in Sweden in April 2002 in order to advise the Ministry on research grants, has established the following guidelines for evaluating applications in terms of relevance of subjects proposed for research. -> More > More

The Mystery of Raoul Wallenberg’s Death

11-03-2002, by Vadim Birstein,

An article describing the Soviet archival documents that have been released regarding the mysterious death of Raoul Wallenberg. Evreiskie Novosti (Moscow) (in english) -> More


; // ]]>

References   [ + ]

1. "https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"

Warum bleibt Wallenbergs Schicksal ungeklärt?

01-01-2002, by Susanne Berger, ed. Kirchhof und Franke

In Raoul Wallenberg: Mensch in der Unmenschlichkeit. Masat, Andras, Marton Mehes and Wolfgang Rackebrandt. Leipzig: Edition Kirchhof und Franke. pp. 35-53
;

References   [ + ]

1. "https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"