Skip to content
Accueil » NEWS » Fler svenskar i Moskvas fångläger

Fler svenskar i Moskvas fångläger

  Regeringens Wallenbergutredare kräver besked om nedtystade försvinnanden:

  Minst tre hittills okända svenskar har försvunnit i fångläger i dåvarande Sovjet. Svenska myndigheter och regeringar har lämnat samtliga fall utan åtgärd. Minst fyra vittnen har träffat svenskarna, men i Sverige har försvinnandena tystats ner. Dessa uppgifter redovisas på DN Debatt av regeringens egen Wallenbergutredare Susan Ellen Mesinai…

  more DN…

  ….Genom åren har det influtit flera sådana rapporter om svenskar, som har antagits handla om Raoul Wallenberg. En av dem beskriver en svensk som hölls fängslad på en psykiatrisk anstalt i Barnaul-regionen på 70-talet – den kom så sent som 2001. Men rapporterna har slängts på den stora högen av oanvänt bevismaterial. Inget har gjorts för att fastställa fångarnas identitet, spåra upp dem och – om de är i livet – föra hem dem. Inte heller hade dessa vittnesmål systematiskt kontrollerats och jämförts med andra i tid och rum liknande, så att de kunnat grupperas och byggas ihop till en “bevismassa”….

  Å andra sidan hade rapporter som placerade Wallenberg, eller en svensk, i alla Sovjetunionens fyra hörn ungefär samtidigt, den effekten att de tog ut varandra. Om det från början hade funnits en korrekt lista över saknade svenskar – till vilken man hade kunnat relatera de olika vittnesmålen – då skulle det ha funnits grund för mycket mer kraftfulla propåer till ryssarna. En mycket mer effektiv undersökning i Arbetsgruppens regi skulle ha kunnat resultera i att fler svenskar fick återvända hem….

  …Den som inte har några anhöriga som kan tala för sin sak kan sitta i årtionden på mentalsjukhus, under sin ryska pseudonym – alltför uppskrämd för att säga vem han egentligen är – och utan hopp att någonsin få se sitt fosterland igen.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *