Skip to content
Accueil » NEWS » Wallenberg-gåten: – Svaret finnes i russiske arkiver

Wallenberg-gåten: – Svaret finnes i russiske arkiver

  Raoul Wallenberg reddet flere tusen jøder fra gasskamrene, og så forsvant han – tilsynelatende uten spor. I en nasjon som ikke har mange krigshelter å skilte med, er Wallenberg-saken en verkebyll. FOTO: SCANPIX

  Svaret på hva som skjedde med Raoul Wallenberg finnes i russiske arkiver. Svenske myndigheter må fortsette å legge press på Moskva, mener forskergruppe.

  MONA W. CLAUSSEN

  Les også:

  * Raoul Wallenbergs mor og stefar begikk selvmord

  * Wallenberg-rapport legger ansvar på russerne

  For kort tid siden ble det kjent at den svenske krigshelten Raoul Wallenbergs mor og stefar tok sine liv. De var nedbrutt av skuffelse etter over 30 års resultatløs kamp for å finne sannheten om sønnens skjebne.

  Den forsvunne eventyrprinsen

  Raoul Wallenberg. (FOTO: SCANPIX)

  Den unge diplomaten Raoul Wallenberg har skrevet seg inn i det svenske folks bevissthet som noe av en eventyrskikkelse. Han ble født inn i en mektig familie av finans- og industrimenn, men viste seg eslet til noe ganske annet. Under krigen reiste han til Ungarn og sluttet seg til den svenske legasjonen i Budapest. Der reddet han flere tusen jøder fra gasskamrene.

  Og så forsvant han, tilsynelatende uten spor.

  I en nasjon som ikke har mange krigshelter å skilte med, er den uløste Wallenberg-gåten en verkebyll.

  For hvilke anstrengelser gjorde svenske myndigheter for å berge livet til Wallenberg og andre svensker som satt fanget i Sovjetunionen etter den annen verdenskrig?

  Familiens sorg og søken

  Moren Maria Wising Wallenberg og stefaren Fredrik von Dardel (henholdsvis 84 og 93 år gamle ved sin død i 1979) fikk aldri noe sikkert svar på hva som skjedde med Raoul etter at han ble arrestert i Budapest 1945.

  Etterhvert som tiden går og de levende vitnene svekkes og blir borte, stilner spørsmålene. Den svenske regjeringen gjorde en kanskje siste innrømmelse og kraftanstrengelse på 1990-tallet, da en svensk-russisk gruppe startet et bredt anlagt arbeid med å kartlegge Wallenberg-saken.

  Fra norsk side deltok historiker og medieprofessor Hans Fredrik Dahl, i et oppdrag som gikk ut på å vurdere det svenske utenriksdepartementets innsats i Wallenberg-saken. Gruppens sluttrapport fikk den megetsigende tittelen “Ett diplomatiskt misslyckande: Fallet Raoul Wallenberg och den svenska utrikesledningen”.

  – Jeg tror ikke Wallenberg-gåten noen gang blir hundre prosent løst. Jeg tror sentrale dokumenter er ødelagt, sier Dahl til Aftenposten.no i dag.

  – Svaret finnes

  Forskeren Susanne Berger er uenig. Hun var uavhengig konsulent for den svensk-russiske kommisjonen som tok tak i Wallenberg-saken i 1991.

  – Det er fortsatt mulig å finne ut hva som skjedde med Raoul Wallenberg. Det er bare viljen som mangler, på både svensk og russisk side, mener Berger.

  Hun advarer sterkt mot å stakkarsliggjøre Raouls mor og stefar – ekteparet Wallenberg/von Dardel – og mot å nedvurdere realismen i den virkelighetsforståelse som drev dem, nå som deres selvmord er blitt kjent:

  – Det handler ikke om to eldre mennesker som nektet å innse det åpenbare. Deres forestilling om at det var mulig å oppnå visshet, var ikke illusorisk. Svaret de søkte, finnes i russiske arkiver, sier Berger til Aftenposten.no.

  «Kan De, herr ambassadør, forklare meg…»

  Nikita Khrusjtsjov. (FOTO: SCANPIX)

  Svenske myndigheter har en rekke ganger tatt Wallenberg-affæren opp med Moskva, uten å få fyldestgjørende svar.

  Et særlig ladet møte fant sted i februar 1961, mellom statsminister Nikita Khrusjtsjov og Sveriges ambassadør Rolf Sohlman. Sohlman ville overlevere et brev om Wallenberg fra Sveriges statsminister Tage Erlander. Da smalt det fra Khrusjtsjov: «Kan De, herr ambassadør, forklare meg under hvilke omstendigheter Karl den tolvte angrep Peter den store?» Med denne henvisningen til en hendelse som lå mer enn 250 år tilbake i tid, nektet han å lese brevet fra Erlander – han overlot det til sin utenriksminister.

  Khrusjtsjov sa at Moskva gang på gang hadde gitt svenske myndigheter svar om Wallenberg. Ingen nye opplysninger forelå, hevdet han, og mente svenske myndigheter fulgte en uvitenskapelig linje når de stadig insisterte på å komme tilbake til spørsmålet.

  Jakten fortsetter

  Den svensk-russiske Wallenberg-utredningen (1991-2001) gir en utførlig beskrivelse av kontakten mellom de to landenes myndigheter. Men utredningen gir ingen sikre svar om hva som skjedde med Wallenberg. Døde han av hjerteinfarkt eller ble han henrettet, i Lubjanka-fengselet i 1947? Eller ble han satt i isolasjon i Vladimir-fengselet og levde videre under falskt navn etter 1947?

  I den svenske delen av utredningen listes det opp 17 konkrete spørsmål som fortsatt står ubesvart.

  En gruppe forskere forfølger saken. En av dem er Susanne Berger.

  – Viktige dokumenter er utvilsomt destruert. Men vi vet også at Russland har nøkkeldokumenter som de ikke gir oss tilgang til, sier Berger til Aftenposten.no.

  Saken fortsetter under bildet.

  Forskeren Susanne Berger og Raouls halvbror Guy von Dardel på Karlavägen, der søsknene Wallenberg/von Dardel vokste opp. (PRIVAT FOTO)

  – Vi ønsker tilgang til russisk etterretnings rapporter fra Ungarn og Sverige i 1944 og -45 og fremover. Vi ønsker å se etterforskningsmateriale om fanger hvis saker var tett knyttet til Wallenbergs sak. Vi har hatt delvis tilgang til «personlige» fangemapper. Nå ønsker vi å se en annen type fangemapper, de som blant annet inneholder forhørsprotokoller.

  På ønskelisten står også dokumenter som viser forberedelsene til sentralkomiteens og politbyråets drøftelser av Wallenberg-saken.

  – Forskergruppen er i dialog med russiske myndigheter for å få tilgang til materialet. Det er vanskelig, men ikke umulig. Tilgang kan sikres på en konstruktiv måte, der hensynet til Russlands krav til sikkerhet balanseres mot familienes rett til å få vite hva som skjedde, sier Berger til Aftenposten.no.

  Raouls halvsøster fremdeles aktiv

  Nina Lagergren. (FOTO: SCANPIX)

  Raoul Wallenbergs halvsøsken lever. Nina Lagergren (88) og broren Guy von Dardel (89) har hver på sin måte fortsatt foreldrenes kamp. Den anerkjente og nå pensjonerte fysikkprofessoren Guy von Dardel har viet sitt liv til arbeidet med halvbroren Raouls sak. Han lever nå på et pleiehjem i Sveits og er alvorlig svekket av Parkinson.

  Raouls halvsøster Nina Lagergren bor i Stockholm og sier til Aftenposten.no at hun har forsøkt å fremme Raouls sak på en litt annerledes måte enn foreldrene gjorde.

  – Jeg har forsøkt å bringe hans tanker og store innsats videre til nye generasjoner, sier hun. Lagergren foreleser blant annet for skolebarn. Og når man ringer Wallenberg-stiftelsen i Stockholm, er det den 88 år gamle kvinnen som tar telefonen. Hennes budskap er tindrende klart:

  – Nei, vi har ikke fått noe ordentlig svar om Raoul. Hvordan kan vi tro på meldinger om at han døde i Lubjanka-fengselet i 1947 når påstanden er så dårlig underbygget – og når vi også får informasjon som tyder på noe annet. Hvordan skal vi tro på én melding og ikke en annen? spør hun.

  – Ikke umulig, bare ubehagelig

  En håndfull forskere fortsetter å forfølge sporene i Wallenberg-saken. Flere av dem var engasjert i arbeidet med Wallenberg-utredningen 1991-2001. De har ingen pengesterk institusjon i ryggen og ingen sentral koordinator.

  – Hvorfor så mye støy over en 65 år gammel sak? spør Susanne Berger. Hun svarer selv:

  – Det som driver oss, er at vi ønsker rettferdighet for Raoul Wallenberg og hans familie, og for alle andre som led i fangenskap i Sovjetunionen. Saken er ikke uløst fordi den ikke kan løses, men fordi løsningen kan være ubehagelig, sier hun til Aftenposten.no.

  Les mer om Raoul Wallenberg på Wallenberg-komiteens hjemmeside.

  Forskergruppen legger frem Wallenberg-utredningen i 2001. Flere av dem arbeider fortsatt med saken. Fra venstre Susanne Berger, Susan Mesinai og Guy von Dardel. Foran står Marvin W. Makinen. (FOTO: SCANPIX)

  Fakta:Raoul Gustaf Wallenberg

  Svensk diplomat, født 1912. Faren Raoul Oscar Wallenberg døde tre måneder før Raoul ble født. Wallenberg arbeidet under den annen verdenskrig ved den svenske legasjon i Budapest med å hjelpe forfulgte ungarske jøder. Ved hjelp av midlertidige svenske pass ble tusenvis av jøder reddet unna konsentrasjonsleirene.

  Arrestert av sovjetiske myndigheter i januar 1945. De meldte til å begynne med at Wallenberg hadde det bra og snart ville bli løslatt, men hevdet senere at han døde i fengsel i 1947.

  Flere vitneprov tydet på at han var i live etter dette tidspunkt. Wallenbergs uvisse skjebne var stadig fremme under den kalde krigen, bl.a. under president Carters kampanje for menneskerettigheter i Sovjetunionen i 1970-årene.

  Etter Sovjetunionens fall er endel sovjetisk arkivmateriale gjort tilgjengelig for svenske forskere. Det regnes som overveiende sannsynlig at Wallenberg døde 1947.

  Kilde: Store norske leksikon

  AftonPosten

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *