Skip to content
Accueil » NEWS » Tidens Tribunal

Tidens Tribunal

    Historiker som ogärna vill diskutera moralen i Sveriges hållning under andra världskriget glömmer ofta att det var något redan samtiden gjorde. Och att även ett frikännande är ett domslut..

    I den nyutkomna antologin “Säkerhetspolitik och historia” skriver statsvetaren och ambassadören Mats Bergquist under rubriken “Revisionismens lockelser: debatten om Sverige under andra världskriget”: “Betydligt lättare är det [att] avvisa den dåtida och nutida revisionistiska kritiken mot regeringen och särskilt dess utrikesminister, för förment tyskvänlighet. [ ] Det var helt enkelt fråga om att undvika kriget. -> More

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *