Skip to content
Accueil » NEWS » “Sätt press på Ryssland”

“Sätt press på Ryssland”

    Nyupptäckta dokument rörande Raoul Wallenberg har väckt forskarnas intresse. Men materialet lyder under ryska sekretesslagar. På sju år har den svenska regeringen inte tagit ett enda steg för att pressa Ryssland till samarbete. Det är oroande, skriver Susanne Berger, historieforskare och oberoende konsult i den svensk-ryska arbetsgruppen som mellan 1991 och 2001 forskade om Wallenberg i Ryssland. >More


    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *