Kommentarer om Bengt Jangfelts bok, « En biografi »

28-06-2012 , by Stefan Lindgren , ed. 8dagar.com

Bengt Jangfeldts Raoul Wallenberg. En biografi. (Wahlström & Widstrand), som kommer till 100-års-dagen av Wallenbergs födelse, är den hittills utförligaste boken i ämnet. Jämfört med tidigare böcker inkorporerar den här material från det s k Uppsalaprojektet och den svensk-ryska arbetsgruppen samt en hel del egna intervjuer med överlevande i Budapest och tidigare medarbetare till Raoul Wallenberg. Arbetet på boken har utförts på Kungl. vetenskapsakademiens Centrum för vetenskapshistoria.
I de avgörande frågorna: Varför fängslade ryssarna Wallenberg för att så småningom avrätta honom? och Varför ingrep inte Sverige med kraft för att få honom fri? bringar Jangfeldt ingen klarhet.

Starkt förenklat går Jangfeldts teori ut på att Raoul Wallenberg under sitt arbete i Budapest tog emot en stor mängd ekonomiska tillgångar i förvar på förföljda judars vägnar.
Dessa ska han delvis ha tagit med sig när han i januari 1945 styrde sin Studebaker österut, med bl.a. 15 kg juveler i tanken.

Jangfeldt säger inte säkert att det gick till så, men Wallenbergs äventyrliga steg att försöka ta med sig stora mängder värdeföremål skulle enligt B.J. kunna vara en faktor som beseglade hans öde.

Läs mer om « Vem lanserade olycksteorin om Wallenberg? »

 

Leave a Reply