Accueil » NEWS » Kartlägg Sveriges medlöperi

Kartlägg Sveriges medlöperi

Sverige har aldrig gjort upp med det skamfyllda samarbetet med nazisterna. Efter Vetenskaprådets avslöjande bör en kommission tillsättas, skriver folkpartiledaren Lars Leijonborg och riksdagsledamoten Erik Ullenhag (fp).

Den svenska neutralitetspolitiken har i nutidshistorien inte bara beskrivits som ett säkerhetspolitiskt vägval utan också som en moralisk norm. I det svenska folkhemmet har vi fått lära oss att det goda, det moraliskt riktiga, har varit att vara neutral och alliansfri.

Resultatet av denna övertygelse om godhet är att Sverige aldrig på allvar gjort upp med sitt medlöperi till nazismen. -> More

Leave a Reply

Your email address will not be published.