Skip to content
Accueil » NEWS » F. v. Dardels dagboksanteckningar angående R. Wallenberg, 1964/a

F. v. Dardels dagboksanteckningar angående R. Wallenberg, 1964/a

  Januari månad:

  “Som svar på Nissers brev till Erlander den 19 dec. 1963 har denne den 3 januari svarat följande: Herr advokaten Gösta Nisser. Med anledning av Edert brev den 19 dec. vill jag ånyo bekräfta att regeringen inte betraktar Raoul Wallenbergs sak som utagerad utan kommer att fortsätta ansträngningar att få en positiv lösning till stånd. Men jag anser icke att det skulle gagna våra ansträngningar att vid nuvarande tidpunkt utfärda en kommuniké i saken som föreslagits av Överdirektör von Dardel.

  Jag vill nämna att ambassadör Sohlman instruerats att vid sitt avskedsbesök hos ministerpresidenten återkomma till denna sak. Innan ambassadör Jarring avreser till Moskva skall vi självfallet ha ingående överläggningar med honom och noga överväga vad från hans sida kan göras.

  Er tillgivne Tage Erlander.”

  >More

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *