Skip to content
Accueil » NEWS » F. v. Dardels dagboksanteckningar angående R. Wallenberg, 1963

F. v. Dardels dagboksanteckningar angående R. Wallenberg, 1963

    År 1963

    • Den 15 januari

    För en vecka sedan skickade Philipp ett brev till Thorsten Nilsson, där han framhöll att det nu vore en synnerligen lämplig tidpunkt att göra en förnyad framställning om Raouls hemvändare och vädjade till att icke försitta detta tillfälle. På förslag av Philipp ringde Maj i dag till Lundberg som fåtten avskrift av Pilipps brev, för att höra om dennes uppfattning. Lundberg förklarade att ryssarna icke såg på en enda människas bekymmer på samma sätt som vi och att dom skulle finna det obegripligt om Nilsson skulle resa till Moskva bara för Raouls skull. När Gusev tog farväl av Erlander, medsände denne promemoria, ang. Raoul, avsedd för Chrustjov. Enligt Lundberg förmenande vore det antagligt att Gusev framlämnat denna promemoria till Chrustjov. Förre ett besök i Moskva borde Nilsson få en inbjudan därifrån. När Undén reste dit år 1954 hade han dock icke varit inbjuden. Lundberg erbjöd sig att tala med Belfrage i saken, men Maj bad honom att tala direkt till Nilsson.> More

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *