Skip to content
Accueil » NEWS » F. v. Dardels dagbokanteckningar angående R. Wallenberg, 1962

F. v. Dardels dagbokanteckningar angående R. Wallenberg, 1962

  År 1962

  • Den 7 februari:

  Philipp har omtalat att han fått telefon från styrman Svärdell på M/S Yarravonga, vilken under juni månad 1961 skrivit till Marcus Wallenberg om att en ungrare vid namn Hardy som medföljt som fripassegare från Australien, berättat att i Sydney träffat en landsman vid namn Vass, vilken uppgivit sig ha suttit med Raoul i ett fängelse i Rumänien. Svärdell hade nu meddelat att han vid fartygens återkomst till Australien sökt Vass på dennes adress i Sydney, som uppgivits för honom av Hardy, men därvid konstaterat att Vass inte bodde eller bott där. Han bad om ursäkt på kaptenens vägnar att de vidare befordrat en historia som tydligen var uppdiktad, något som vi med kriminaltekniska anstaltens tidigare kunnat fastslå.> More


   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *