Skip to content
Accueil » NEWS » F. v. Dardels dagbokanteckningar angående R. Wallenberg, 1961

F. v. Dardels dagbokanteckningar angående R. Wallenberg, 1961

  År 1961

  • Den 2 januari

  I Aftonbladets nummer för idag har Philipp på synlig plats fått en artikel med rubriken: “Arbetet för Raouls återfinnande i Sovjet Unionen fortsätter, ” vari han omnämner att den sovjetiska uppgiften om Raouls död, som endast var en hypotes strider emot vittnesmål av hemvända fångar, som intygat att de ännu år därefter sammanträffat med Raoul i rysk fängelse.

  I sitt senaste brev hade Schöggl omnämnt att han såsom S.A. Man räddat livet på en jude vid namn Willy Mayer, vilken adress han lämnade. Sedan Philipp skrivit till denne  och begärt upplysningar om Schöggl. Har Mayer skrivit ett långt brev och berättat att denne med risk för sitt eget liv räddat ej blott Mayer utan också ett antal andra judar. Han yttrat sig i berömmande ordalag om Schöggls karaktär men betecknar honom samtidigt som en fantast och äventyrare. Hans brev synas därför inte kunna åberopas inför UD, som säkert skulle tacksamt skulle fästa sig vid dessa uttryck för att nedvärdera hans trovärdighet medan Mayer närmast han använt för att förklara att Schöggl gått in i S.A. Philipp har bett Mayer att skaffa utlåtande ang. Schöggl av andra judar, som räddats av denne.> More

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *