Accueil » NEWS » F. v. Dardel dagboksanteckningar angående R. Wallenberg 1955-1957

F. v. Dardel dagboksanteckningar angående R. Wallenberg 1955-1957

  • F. v. Dardel

1955

Den 14 januari: Sedan Svenska Dagbladet infört en notis om att Sovjet ämnade inbjuda den svenska riksdagens ledamöter till ett besök i Ryssland, har Dagens Nyheter i en ledare framhållit, att ett sån’t besök borde inte äga rum om inte vissa krav som framförs från svenskarnas sida, bl.a. Raouls hemsändande, bleve uppfyllda…” 

1956

Den 6 januari: Philipp meddelade att en transport nya fångar lär komma tillbaka till Tyskland imorgon enligt Lorentzon fått veta. Man väntar att en person vid namn Stenzel, som uppges ha sammanträffat med Raoul 1953, skall tillhöra denna kontingent. En man vid från stadspolisen reser ner i kväll för att ta upp vittnesmål. Sammanställningen av det hittills inkommna vittnesmålen väntas bli färdig den 16 januari och justitierådet Stezel har förordnats att granska dem och avgiva utlåtande över den…”

1957

Den 12 januari: Philipps vänninna fru Koblank, som ger fru Axel Axelson Johnson massage, hade uppgivit ett denna var mycket lierad med fru Rodionov, vilket gav Pilipp tanken att hon kunde skriva till fru Rodionov, vilkens man nyligen efter sitt avsked från ambassadörposten i Stockholm blivit chef för ryska UDs skandinaviska avdelning, och be henne intervenera för Raouls räkning…”

Leave a Reply

Your email address will not be published.