Skip to content
Accueil » NEWS » Don’t mention the war!

Don’t mention the war!

    I Sverige har man på sistone åter diskuterat “myten” kring Raoul Wallenberg. Svenska historiker som Paul Levine och Attila Lajos har undrat om Wallenberg i dag är just så känd som han förtjänar vara, eller om ryktbarheten kommer sig av hans försvinnande. De menar att efterkrigstidens behov av myter har förhindrat en realistisk bedömning av hans insatser, som de menar har överdrivits. Somliga frågar sig om Wallenberg ens hör till gruppen av hjältar i Förintelsens skugga.>More


    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *