Skip to content
Accueil » NEWS » Det ungerska sambandet

Det ungerska sambandet

  Ny information visar att Raoul Wallenberg hade täta förbindelser med ungerska motståndsrörelser och de allierades underrättelsetjänster, något som kan kasta nytt ljus över Sovjets intresse för honom..

  DET SKULLE TA år av forskning att på allvar reda ut de komplicerade relationerna mellan de olika falangerna inom den underjordiska ungerska motståndsrörelsen och de allierades underrättelsetjänster under andra världskrigets sista månader. Men ny kunskap dyker upp dagligen, vilket öppnar viktiga möjligheter för den pågående undersökningen av Raoul Wallenbergs öde.
  Utom västmakternas underrättelseaktiviteter är de sovjetiska operationerna och ännu viktigare den sovjetiska tolkningen av inhämtad information, av särskilt intresse för fallet Wallenberg. När ryssarna ryckte fram genom Östeuropa – rädda att västmakterna skulle vända sig mot Sovjetunionen efter att Nazi-Tyskland besegrats – sonderade och infiltrerade de olika lokala underrättelsenätverk. I synnerhet efter mars 1944, när nazisterna ockuperat Ungern, fanns en aktiv ungersk motståndsrörelse. Den bestod av nyckelgrupper kring den ungerske regenten Miklós Horthy, varav de främsta var MFM (Ungerska oavhängighetsrörelsen); den Ungerska fronten som bestod av socialdemokrater och småbrukarpartiet; olika judiska grupper, de ungerska pojkscouterna, ett välfungerande polskt underjordiskt nätverk samt kommunistiska kretsar.
  År 1944 spelade även en grupp holländska och brittiska officerare som rymt från tyska krigsfångeläger en liten men viktig roll. De holländska officerarna hade nära kontakter med den svenska beskickningen i Budapest, varifrån de erhöll ett litet månatligt arvode (som före detta krigsfångar) och, senare, pengar till räddningsinsatser.
  Till denna grupp hörde den brittiske underofficeren Reginald Barratt och den holländske löjtnanten Gerit van der Waals. Genom MFM (vars ledare, Géza Soós, stod i nära kontakt med både Raoul Wallenberg och svensk underrättelsetjänst) slog sig Barratt och van der Waals samman med ett av de mest intressanta brittiska nätverken som opererade i Ungern under kriget. Enligt en ganska ny bok (“Sword of the Turul” av Catherine Schandl) och en intressant men något ojämn ungersk tv-dokumentär (“Kodnamn ‘Achilles’ ” av László Ritter) hade nätverket, som styrdes av MI6 (ISLD) i England, skapats under 1942 under ledning av exilpolacken Jerzy Waciorski (“Achilles”). Hans huvudkontakt var Gábor Haraszty (“Albert”) som utbildats av MI9 i Kairo.
  Från mars 1944 låg gruppens huvudfokus på att skydda och rädda såväl judar som allierad personal som fastnat på fientligt territorium. Samtidigt fortsatte man också att samla in politiska och militära underrättelser.
  Förutom Wallenberg blev minst sex personer som varit knutna till Haraszty-Waciorskigruppen efter kriget fångar i Sovjet. Som Wallenbergexperten Susan Mesinai först noterade blev tre av dem – Károly Schandl (framstående advokat), László Pap (ungersk arméofficer) och Louis “Tibor” Klement (agent för SOE och kortvågsradiooperatör) – superhemliga fångar i Vladimirfängelset, Sovjetunionens viktigaste isoleringsanläggning. År 1950 dömdes de som brittiska spioner till långa fängelsestraff. Gerit van der Waals, Reginald Barratt och Gábor Haraszty arresterades men dog tidigt i fångenskap.
  DET FAKTUM ATT tre ungrare som arbetat inom motståndsrörelsen och som hade band till Raoul Wallenberg blev några av de hemligaste fångarna i sovjetisk fångenskap – av miljontals män och trots deras relativt små roller – väcker viktiga frågor. Schandl, Pap och Klement blev inte bara strängt isolerade, de tilldelades nummer så att inte ens vakterna kände till deras verkliga identitet. Mesinai upptäckte att den kronologiska numreringen i Vladimir har uppenbara luckor, särskilt under tiden från juli 1947 till maj 1948. Frågan är än i dag om även Raoul Wallenberg kan ha blivit en sådan hemlig fånge. Trots upprepade efterfrågningar har ryssarna hittills inte förmått redovisa identiteterna på alla som fick sådana nummer.
  ->More at Dagens Nyheter

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *