Skip to content
Accueil » NEWS » Begär klarläggande

Begär klarläggande

  Under decennier har sovjetiska och därefter ryska myndigheter hävdat att Raoul Wallenberg dog i Lubjankafängelset i Moskva den 17 juli 1947. Men i november 2009 uppgav arkivarier vid den ryska Federala säkerhetstjänstens FSB att de nu tror att en Fånge nummer 7 som förhördes den 23 juli 1947 ”med stor sannolikhet” var Raoul Wallenberg.

  Sedan 2001 har vi, dr Vadim Birstein och Susanne Berger, regelbundet korresponderat med den ryska Federala säkerhetstjänstens (FSB) arkiv angående frågor som ännu är ouppklarade när det gäller den svenske diplomaten Raoul Wallenberg, som försvann i Sovjetunionen år 1945.
  De nya uppgifter som FSB:s arkiv förmedlade i november 2009 kan åtminstone sägas vara två saker: ytterst förvånande men också högst ofullständiga.

  Vad spelar det då egentligen för roll att Raoul Wallenberg, enligt arkivarierna vid FSB, kan ha varit i livet sex dagar efter den 17 juli 1947, det datum som sovjetiska och ryska myndigheter under femtio år har angett som hans förmodade dödsdag?

  Om saken verkligen skulle kunna bekräftas betyder det faktiskt en hel del. Visserligen skulle kanske dessa avslöjanden i sista hand bara senarelägga Wallenbergs död med sex dagar, men de skulle också kunna kasta helt nytt ljus över fallet.

  För det första öppnar det åter upp den diskussion om Wallenbergs öde som mer eller mindre legat i dvala sedan 2001, då den svensk-ryska arbetsgrupp som undersökt Wallenbergfrågan under perioden 1991–2001 presenterade sin slutrapport. De nya detaljer som förmedlats av FSB gör det möjligt att närma sig fallet utifrån andra viktiga utgångspunkter, bland annat därför att de klargör en del tidigare fakta.-> More


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *