Skip to content
Accueil » NEWS » 1956, Fredrik von Dardel dagboksanteckningar angående Raoul Wallenberg

1956, Fredrik von Dardel dagboksanteckningar angående Raoul Wallenberg

    1956

    Den 6 januari Philipp meddelade att en transport nya fångar lär komma tillbaka till Tyskland imorgon enligt Lorentzon fått veta. Man väntar att en person vid namn Stenzel, som uppges ha sammanträffat med Raoul 1953, skall tillhöra denna kontingent. En man vid från stadspolisen reser ner i kväll för att ta upp vittnesmål. Sammanställningen av det hittills inkommna vittnesmålen väntas bli färdig den 16 januari och justitierådet Stezel har förordnats att granska dem och avgiva utlåtande över den…” >More

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *