Skip to content
Accueil » NEWS » F. v. Dardels dagboksanteckningar angående R. Wallenberg 1964/c

F. v. Dardels dagboksanteckningar angående R. Wallenberg 1964/c

    Vid förhandlingar, som i samband med Ministerpresidenten Chrutsjovs Stockholmsbesök kommer att föras angående Wallenbergs återbördande till hemlandet bör givetvis åberopas de vittnesutsagor, som utvisa att Raouls fångenskap i Sovjetunionen fortgått efter Stalin-periodens slut. Men också utsagor, som under den nya regimen lämnats av sovjetiska agenter i syfte att bestyrka de i Vysjinskijs och Gro,yls noter framförda hypoteserna om Raouls död, kan kanske vara ett visst intresse. Härneden lämnas redogörelser för två sådana utsagor.

    >More

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *