Skip to content
Accueil » Archives pour February 2010

February 2010

Hur sjönk “Sten Sture”?

    Den 25 januari 1947 försvann det svenska handelsskeppet S/S ”Sten Sture”. Fartyget hade levererat malm till Gdansk och var destinerad till Helsingborg med last av kol. Ombord fanns minst 18 besättningsmän, bland dem sjökapten Gösta Rudnert.

    Det förmodades under alla år att fartyget förlist nordost om Bornholm efter att ha seglat på en mina. Stewarden Manfred Jönssons kropp flöt i land på Bornholm i april 1947. Den övriga besättningen förmodades också ha drunknat, och inga övriga undersökningar genomfördes.
    I februari 1948 försvann ytterligare två svenska fartyg utanför Gdansk, ”Kinnekulle” och ”Iwan”, med totalt 18 personer ombord.Medan bara vrakdelar påträffades av ”Iwan” återfanns ”Kinnekulle” flytande men tom på danskt vatten.