Accueil » Archives pour February 2003

February 2003

Ett diplomatiskt misslyckande: Fallet Raoul Wallenberg och den svenska utrikesledningen

  • Regeringskansliet

Sammanfattning Regeringen bemyndigade genom beslut den 18 oktober 2001 chefen för Utrikesdepartementet att tillkalla en kommission med uppgift att utreda och värdera hur den svenska utrikesledningen har agerat i Wallenbergärendet (dir. 2001:71). Ladda ner Missiv till och med kapitel 5… Read More »Ett diplomatiskt misslyckande: Fallet Raoul Wallenberg och den svenska utrikesledningen