Skip to content
Accueil » Archives pour January 2001

January 2001

Svar på fråga

  Fråga 2000/01:499 av Lars Leijonborg om fallet Raoul Wallenberg och Sveriges agerande Lars Leijonborg har ställt en fråga till mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta, dels för att sanningen om Raoul Wallenbergs öde skall komma fram, dels… 

  Vad innehåller en ursäkt egentligen?

   Har funderat så smått över innebörden i begreppet ursäkt. Vad är det man uttrycker när man ber om ursäkt? Vad är rimligt att be om ursäkt för?

   När Albert Speer, Hitlers arkitekt och rustningsminister, efter avtjänat fängelsestraff anhöll om ett möte med anhöriga till förintelsens offer, bad han inte om ursäkt för den roll han hade spelat i Tredje riket.

   Hade han gjort det hade han säkert blivit utskrattad eller snarare uthatad.

   Nå, nu blev han det ändå. Men så pass äkta var hans skuldmedvetande att han inte framförde några ursäkter. Varje försök i den riktningen hade varit en oförskämdhet. Vissa brott är av sådan storleksordning.
   För ett år sedan bad Göran Persson å Sveriges regerings vägnar om ursäkt för sitt lands undfallenhet mot Hitler-Tyskland. Ursäkten riktade han till judarna på Förintelsekonferensen i Stockholm. Sverige var medskyldigt till den europeiska judenhetens öde. Ursäkten accepterades.
   Så pass har förintelsen abstraherats, fiktionaliserats och följaktligen krympt i eftervärldens medvetande, att ursäkter har blivit möjliga. Särskilt ursäkter framförda av människor som ingen skuld bär.


   I förra veckan var det dags igen. Göran Persson, född 1949, bad om ursäkt för vad Tage Erlanders regering gjorde 1946. Den sist nämnda offrade Raoul Wallenberg för att inte i onödan komma på kant med Stalin och stormakten öst. Ursäkten riktades till Wallenbergs familj. Hur den mottogs är mig inte bekant.

   Non-refundable

    Google translation from russia:

    Swedish Foreign Ministry did not understand the Soviet hints about Raoul Wallenberg

    Today in Stockholm will be published so-called White Paper on the case of Raoul Wallenberg. This is the fruit of a decade of Russian and Swedish experts who have studied the circumstances of the disappearance in 1945 in Budapest, the Swedish diplomat who saved from deportation to death camps thousands of Hungarian Jews.  Over 55 years of business Wallenberg remains one of the main irritants in relations between Moscow and Stockholm.

    As announced last week the Swedish co-chairman of the joint commission, Hans Magnusson, Russian and Swedish experts have not agreed on a unified version of what happened, so each side will present its version. Russian interpretation is as follows: Raoul Wallenberg, who was arrested by Soviet troops in Hungary, was a victim of Stalinist repression and, obviously, was executed in the Lubyanka prison in July 1947. Last December, the Russian prosecutor general’s office exonerated Wallenberg. (Until 1957 the Soviet Union in general, denied that the detention Swede, then came the version that he died in prison of a heart attack in July 1947 the second.)

    In the Swedish report focuses on the fact that no conclusive evidence of Wallenberg’s death in 1947 is still there, and thus make such a conclusion impossible. In other words, the Swedes believe that there is no answer to the main question: what really happened to Wallenberg.

    Inte säkert att Raoul Wallenberg dog 1947

     Den svenske diplomaten Raoul Wallenberg fördes bort av sovetiska soldater i Budapest i andra världskrigets slutskede 1945. Sverige är ännu inte berett att acceptera att Raoul Wallenberg är död. Olika slutsatser i svensk-ryska utredningen som blev offentlig i dag.

     Göran Persson bad Wallenbergs anhöriga om ursäkt ”Vi måste fortsätta söka efter sanningen”
     Kl 10:30 Följ presskonferensen om Wallenberg-rapporten på nätet
     Spionen Stig Bergling: Raoul Wallenberg levde 1989. ”Ryssarna döljer viktiga uppgifter”
     ”Wallenberg levde inte till 80-talet”. Försvarets expert tror att dödsåret är 1947.
     [an error occurred while processing this directive]

     – Vi kan inte uteslutna att Raoul Wallenberg levt längre än 1947. Därför ska tre experter genomföra omfattande undersökningar i Vladimirfängelset, och undersöka om Wallenberg eventuellt isolerats under ett nummer eller annat namn. Vi kan inte dra några slutsatser, men detta måste följas upp, säger Hans Magnusson, departementsråd och svensk ordförande i arbetsgruppen... -> More

     Documents on Raoul Wallenberg made public

      The Shelves of documents, amounting to some six metres in total length, concerning Raoul Wallenberg will be made public in accordance with a decision by the Government on Thursday.

      About 60 000 pages dating from 1971 are being made public today in connection with the presentation of the reports of the Russian–Swedish inquiry about Raoul Wallenberg, which has been in progress since 1991.

      The material shows how the Swedish Government and the Foreign Service have tried to follow up every imaginable trace and suggestion over the years. The information that is still coming in shows clearly that the matter is still of current interest.

      Guy von Dardel’s introduction to the report of the Independent consultants

       This month the Swedish Foreign Office (UD), will present  the final report
       of the Swedish – Russian Working Group on the fate of Raoul Wallenberg (RW)”
       about its ten year long investigation. In addition, the four independent
       experts to the Commission, will issue separate reports on their findings
       based on thorough examination of Russian archives, in particular those of
       the Vladimir prison. These investigations cover a period of about 10 years
       since the beginning of the Working Group.

       There is however a prehistory, stretching back to 1945 when RW was arrested
       by Soviet troops in Hungary, and started a long and obscure transit through
       Soviet prisons and camps.

       While in the beginning the Swedish Foreign Office  carried the main burden
       for the efforts to clarify RW:s fate, it soon became apparent that their
       efforts had to be supplemented by independent investigations and pressure on
       the Soviet Union. In the first place, I should mention Raoul ‘s and my
       mother, Maj von Dardel, as well as my father, Frederik von Dardel, his
       stepfather, who until their deaths in 1979 carried the heavy burden of
       ensuring that everything was done to solve RW:s fate. They were helped by
       many ardent collaborators, such as the Czech author Rudolph Philipp who
       wrote the first Swedish book about RW:s achievements and was the first to
       claim that RW:s later fate was far from certain; and Birgitta Bellander who
       organised a joint committee of the major Swedish RW movements. This
       initiative, outside of the UD, later evolved into the Swedish RW-Committee,
       which for a long time was headed by Sonja Sonnenfeldt.