17 Questions from the Swedish-Russian Working Group

01-01-2000, by Swedish-Russian Working Group,

1.  Who took the decision to arrest Raoul Wallenberg and send him to Moscow, and exactly when was this decision taken?

2.  What were the reasons for this decision and for Raoul Wallenberg’s being detained in prison? Did the reasons for this alter with the passing of time?

3.  Did the Soviet side try to indicate that they were interested in an exchange?

4.  What were the reasons for indifferent attitude shown by those in charge of Swedish foreign policy to the Wallenberg case, primarily between 1945-1947?

5.  What happened on 17 July 1947? If Raoul Wallenberg died, how did it happen? If he was executed, who took the decision? And in that case, where is he buried? If he was held in isolation, where are the relevant papers?

6.  When and where was the Smoltsov report found, and by whom?

7.  How did the report come to be written?

8.  What was in the letter Abakumov wrote to Molotov on 17 July 1947? Where is the letter?

9.  Did Roedel die of natural causes in the autumn of 1947, and what are the circumstances relating to Langfelder’s alleged death in March 1948?

10. Was Raoul Wallenberg in Stockholm in the autumn of 1944? Did he talk then to Mme Kollontay?

11. If, as emerged from our interviews, Raoul Wallenberg’s belongings were kept in a file in the care of a KGB archive official during the 1950’s, 1960’s and early 1970’s, surely it is very unlikely that they would be found on a shelf in a basement in 1989? What happened to Raoul Wallenberg’s other possessions?

12. Where are the papers relating to the discussion in 1956 between Vladimirov, the Soviet diplomat and KGB official, and Frey, the Finnish diplomat?

13. Why were so few internal KGB papers preserved, even from the 1956-57 period? When and on whose orders were the papers destroyed?

14. What did Shiryagin from Charkov write in his letter in the spring of 1956 that caused the MID to worry about the information spreading? Where can this information be found today?

15. Exactly when were the references to Raoul Wallenberg and Langfelder blotted out in the KGB journals?

16. Why did the Soviet Union not give a completely honest reply in 1957?

17. As long as there is no fully reliable proof of what happened to Raoul Wallenberg, the questions relating to the testimony of a number of witnesses must be kept up-to-date and satisfactory explanations obtained. This is particularly valid for Vladimir Prison and the issues concerning the empty cells.

Raoul Wallenberg. Lab-X

01-01-2000, ed. Pereplet
Google translation from russia:

The mystery surrounding the name of Raoul Wallenberg, Swedish diplomat who is widely known throughout the world through their efforts to save Jews during the Second World War and disappeared in 1945, has not yet been disclosed.
Wallenberg was arrested by military counter-intelligence SMERSH in 1945 in Budapest and secretly liquidated, I believe ^ in the inner prison MGB in 1947.
It has been nearly half a century of fruitless investigations conducted by both officials of the KGB, and journalists, but that’s Wallenberg was not found.
Recently found a letter head of the Intelligence NKGB USSR phytin against SMERSH, who arrested Wallenberg in 1945, with the requirement to transmit it to the disposal of intelligence for operational purposes. However, Abakumov rejected this idea, trying, apparently, attributed to « laurels » successful work with Wallenberg own apparatus.
Raoul Wallenberg belonged to the famous family of financial magnates who supported from the beginning of 1944 secret contacts with representatives of the Soviet government. Although I do not instructed to develop Wallenberg and his connection with the German and U.S. intelligence agencies, I knew about the contribution made by his family at the conclusion of separate peace with Finland. The nature of military counter-intelligence reports about Raoul Wallenberg and contacts the family said that the diplomat – a suitable site for the recruitment or the role of the hostage. Wallenberg’s arrest, interrogation, obstoyateletva death – all confirmed that there was an attempt to recruit him, but he refused to cooperate with us. Perhaps the fear that an unsuccessful attempt to recruit will become available when you release Wallenberg, forced to liquidate him.
During the war, our residency in Stockholm had been instructed to find the influential people in Swedish society, which could act as an intermediary in negotiations with the Finns on a separate peace. Then we have established contacts with the family of Wallenberg. > More

Mysteriet M/S Kinnekulle i skuggan av det kalla kriget

01-01-2000, by Jan Sjöberg, ed. Göteborgs Universitet Historiska institutionen

Fyndet på havet

Fredagsmorgonen den 20 februari 1948 gick den danske fiskekuttern H 1386 Marie av Jyllinge ut från Rödvig på Själlands östkust. Den vinterkalla Östersjön var orolig. Sjön gick hög och vindstyrkan var 7 beaufort (14-17 m/sek). Temperaturen –20o C. Det var kända vatten föraren Christian Simonsen (f. 1913) och hans medhjälpare Holger Gunnar Andersen (f. 1919) och Valdemar Jensen (f. 1928) färdades i. Samtliga var från Jyllinge.

För snart tre år sedan hade det andra världskriget slutat, och ockupationsmakten Tysklands styrkor tvingats bort från såväl land som sjöss. Men farorna på Östersjön var därmed inte borta. Minorna från kriget gjorde havet osäkert. Handelsfartygen var emellertid anvisade vissa leder, som var mindre farliga, och som egentligen skulle vara fria från minor. Men alla minor var inte alltid avlägsnade.

I och med freden hade dock inte krigsfartygen försvunnit från Östersjön. Andra världskriget följdes ju av det kalla kriget. Världen delades upp i två maktblock, öst och väst, med totalt motsatta idéologier. En järnridå hade fällts ned kring öststaterna, som Winston Churchill beskrev tillståndet i Europa, och misstroendet mellan makterna var i det närmaste totalt. En rädsla för varandra piskades upp på båda sidor, och en tid efter krigsslutet grep något av en rysskräck folket.

Men av detta kände sannolikt inte de tre danska fiskarna något för stunden, när de som enda Rödvigsbåt kämpade sig fram över Östersjöns höga vågor. Efter någon timmes färd omkring nio sjömil sydost Rödvig påträffade de klockan 10.30 ett starkt nedisat fartyg utanför Stevns Klint söder om Köge bukt, drivande för ost sydostlig kuling mot land. De kunde inte identifiera den tremastade skonaren, möjligen utläsa bokstäverna K i n g. En brand hade troligen härjat på akterdäcket, som även syntes vattenfyllt. Försvarslöst mot vågor och vind och angripet av kraftiga ismassor gav det övergivna fartyget ett spökligt intryck. Ett drama måste ha utspelat sig i Östersjöns iskalla vatten.

Fartygets livbåt var förtöjd i aktern med en cirka 20 famnars lång stålwire. Den flöt med kölen upp, men syntes oskadad. Inget folk fanns på däcket, och ingen svarade på fiskarnas anrop. Christian Simonsen förstod genast att de funnit vad som på sjömansspråk kallas ett ”dött skepp”, tillåtet att bärga för den som så kan.-> More