« Sätt press på Ryssland »

11-05-2008 , ed. Sydsvenska Dagbladet

Nyupptäckta dokument rörande Raoul Wallenberg har väckt forskarnas intresse. Men materialet lyder under ryska sekretesslagar. På sju år har den svenska regeringen inte tagit ett enda steg för att pressa Ryssland till samarbete. Det är oroande, skriver Susanne Berger, historieforskare och oberoende konsult i den svensk-ryska arbetsgruppen som mellan 1991 och 2001 forskade om Wallenberg i Ryssland. >More
;

References   [ + ]

1. "https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"

Leave a Reply