Också vår tid behöver hjältar

31-01-2008 , by Tanja Schult

Wallenbergmonument

Det finns 31 offentliga minnesmonument över Raoul Wallenberg runtom i världen, spridda över fem kontinenter – ett faktum som sannolikt är föga känt i Sverige. Om dem står att läsa i en intressant och angelägen avhandling som tyska konstvetaren Tanja Schult lade fram vid Humboldt-universitetet i Berlin nyligen. ”The Many Faces of Raoul Wallenberg” är tvärvetenskapligt upplagd, och diskuterar både bilden av Wallenberg, samtidens hjältebild och minnes- och äremonumentet som genre. Bland annat mot bakgrund av att såväl hjältefiguren som den här sortens minnesmärken blev problematiska under diktaturernas våldsamma 1900-tal.

Det finns 31 offentliga minnesmonument över Raoul Wallenberg runtom i världen, spridda över fem kontinenter – ett faktum som sannolikt är föga känt i Sverige. Om dem står att läsa i en intressant och angelägen avhandling som tyska konstvetaren Tanja Schult lade fram vid Humboldt-universitetet i Berlin nyligen. ”The Many Faces of Raoul Wallenberg” är tvärvetenskapligt upplagd, och diskuterar både bilden av Wallenberg, samtidens hjältebild och minnes- och äremonumentet som genre. Bland annat mot bakgrund av att såväl hjältefiguren som den här sortens minnesmärken blev problematiska under diktaturernas våldsamma 1900-tal…

More at SVD ->
;

References   [ + ]

1. "https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"

Leave a Reply