F. v. Dardel, dagboksanteckningar angående Raoul Wallenberg, 1970

17-01-1970,

Dagbok anteckningar angående Raoul Wallenberg, 1970