1955, Fredrik von Dardel dagboksanteckningar angående Raoul Wallenberg

14-01-1955,

1955

« Den 14 januari: Sedan Svenska Dagbladet infört en notis om att Sovjet ämnade inbjuda den svenska riksdagens ledamöter till ett besök i Ryssland, har Dagens Nyheter i en ledare framhållit, att ett sån’t besök borde inte äga rum om inte vissa krav som framförs från svenskarnas sida, bl.a. Raouls hemsändande, bleve uppfyllda… » >More