1953, Fredrik von Dardel’s dagboksanteckningar angående Raoul Wallenberg

05-01-1953,

1953

Den 5 januari

Philippe telefonerade att han talat med Kabinettsekretare Lundberg om den person som enl. Brev från Tyskland till Bib Adelsköld skulle kunna meddela upplysningar om målning eterns att rädda Raoul. Lundberg hade omedelbart givit Philip uppdrag att på UD’s bekostnad resa till Tyskland för att komma i förbindelse med honom. Han skulle flyga dit den 7 januari.

Den 6 januari

I Dagens Nyheter har idag påbörjats en artikelserie, vari en av de italienska diålomaeter, Claudio de Mohr skall redogöra för sina erfarenheter i ryska fängelser.

Den 4 februari

DN:s artikelserie med de Mohrs redogörelse för sin fängelse vistelse i Ryssland och sin förbindelse med Raoul har fortsatt dagligen under veckan. More>