1952 Fredrik von Dardel dagboksanteckningar angående Raoul Wallenberg

01-01-1952,

« 1952

Efter det andra världskrigets utbrott blev Raoul Wallenberg genom Jakob Wallenbergs förmedling direktör för Mellan Europeiska Handelsbolaget. Själen i detta företag var en ungersk jude vid namn Lauer. Genom dennes inflytande och under flera affärsresor till Budapest fick Raoul ett stort intresse för de ungerska judarnas öde. Dessa hotades nämligen under krigets senare skede med fullständig förintelse från Nazisternas sida. Han åtog sig gärna ett uppdrag av svenska regeringen att som legstionsekreterare vid vår Budapest legstionsekreterare arbeta för judarna skyddande. Detta svåra och farliga uppdrag fullgjorde han under mycket vanskliga förhållanden, på ett sätt som lände honom till stor ära, men då hotet från nazisterna och de ungerska pilkorsmännen avlägsnats genom ryssarnas erövring av Budapest, försvann han i början av 1945 i ettt ryskt fängelse. Sedan dess ha vi icke haft någon förbindelse med honom. Utrikesdepartementets halvhjärtade åtgärder för att klarhet om hans öde, och sent om sider för att få honom hemsänd ha hittills varit resultatlösa. » More>