Wallenberg kan ha räddat fler judar

01-04-2010 , by Leif Svensson , ed. Dagens Nyheter
Leif Svensson från DN skriver att i Judiska museets arkiv i Budapest hittade Sessler en pärm plus tre listor från svenska legationen med namn på judar som fått skyddspass. Dokumenten är original och försedda med legationens stämpel.
– Ingen forskare har sett de här listorna och ingen har kontrollräknat namnen. Pärmen innehåller 447 sidor, där antalet namn på varje sida överstiger 14. Det blir närmare 7 000 pass, konstaterar Georg Sessler, som dock ännu inte kontrollräknat alla sidor.
I utrikesdepartementets (UD) arkiv i Stockholm finns kopior av pärmens innehåll, men enligt Sessler är de inte numrerade, varför ingen reagerat på antalet namn.
– Detta innebär att de officiella siffror som lämnades till de ungerska myndigheterna på 3 700-4 000 skyddspassinnehavare i verkligheten varit dubbelt så höga, anser han.
Jan Lundvik, pensionerad ambassadör, bland annat i Budapest, och under många år ansvarig för efterforskningar i Wallenbergfallet hos UD, tror att fynden i Judiska museets arkiv i Budapest kan bidra till att fylla kunskapsluckor.
– Det här är naturligtvis mycket intressant och kommer att ge oss en viktig pusselbit när det gäller att rekonstruera ambassadens och legationens aktiviteter. Men i vilken utsträckning det leder till en omvärdering av tidigare uppfattningar av antalet skyddspass går inte att säga förrän vi fått läsa Georg Sesslers rapport och granska tidigare uppgifter i ljuset av de nya, säger Jan Lundvik.

Jan Lundvik, pensionerad ambassadör, bland annat i Budapest, och under många år ansvarig för efterforskningar i Wallenbergfallet hos UD, tror att fynden i Judiska museets arkiv i Budapest kan bidra till att fylla kunskapsluckor.
– Det här är naturligtvis mycket intressant och kommer att ge oss en viktig pusselbit när det gäller att rekonstruera ambassadens och legationens aktiviteter. Men i vilken utsträckning det leder till en omvärdering av tidigare uppfattningar av antalet skyddspass går inte att säga förrän vi fått läsa Georg Sesslers rapport och granska tidigare uppgifter i ljuset av de nya, säger Jan Lundvik. ->More
; // ]]>

References   [ + ]

1. "https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"

Leave a Reply