Raoul Wallenberg; Historisk och nya forskningsfält

01-07-2002 , by Göran Rydeberg

Förord

Jag vill inledningsvis rikta ett varmt tack för värdefullt bistånd i mitt utredningsarbete samt uppmuntrande och konstruktiv kritik till ordf i UD:s referensgrupp för stöd till oberoende Raoul Wallenberg-forskning, prof Krister Wahlbäck jämte övriga ordinarie medlemmar av gruppen, prof Karl Molin samt docenterna Sven Holtsmark och Gunnar Åselius. Detsamma vill jag också framföra till gruppens förre ordf, ambassadören Jan Lundvik och dessutom till tidigare respektive nuvarande handläggaren av Raoul Wallenberg-ärendet vid UD, ambassadörerna Hans Magnusson och Harald Hamrin samt vidare till fil dr Johan Matz. Arkivet vid UD har givit ett omfattande stöd i forskningsarbetet. Personalen vid Arkiv- och dokumentcentrum vid Regeringskansliets förvaltningsavdelning, UD:s bibliotek samt Säkerhetspolisens (SÄPO) arkiv har varit tillmötesgående och därigenom underlättat den praktiska verksamheten. -> More
; // ]]>

References   [ + ]

1. "https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"

Leave a Reply