Paul A Levine: ”Raoul Wallenberg in Budapest. Myth, History and Holocaust »

14-04-2010 , by Ingrid Carlberg , ed. Dagens Nyheter

Ingrid Carlberg skriver för Dagens Nyheter; « I Sverige har mycket av det som skrivits om Raoul Wallenberg handlat om tiden efter den här ödesdigra januaridagen. Uppmärksamheten har kretsat kring efterforskningarna och mer eller mindre sannolika vittnesmål inifrån Gulag. Förvånansvärt få svenska historiker och författare har gripit sig an berättelsen om hans gärning i Budapest, i alla fall med något större sakdjup. Faktum är att de flesta böcker om personen Raoul Wallenberg har skrivits och publicerats utomlands, i första hand i USA.

Därför är Paul A Levines bok om Raoul Wallenberg i Budapest efterlängtad. Levine väljer att sätta punkt i januari 1945. Han koncentrerar sig i huvudsak på de sex månader som amatördiplomaten Raoul Wallenberg hann tillbringa i Budapest före fångenskapen. Levine ger också sin bild av bakgrunden till att just Raoul Wallenberg sattes att leda en i Förintelsens elfte timme framhastad, och synnerligen okonventionell, svensk amerikansk räddningsaktion för de ungerska judarna.

Paul A Levine är lektor i historia vid Uppsala universitet med inriktning på Förintelsen. Han kan Sverige, även om också han publicerar sig på engelska. Med avstamp i tillgänglig dokumentation resonerar han kring vad som egentligen hände det där halvåret i Budapest. Tidigt gör han klart att han har två ambitioner med sitt verk: Han vill sätta Raoul Wallenbergs gärning 1944 i sitt komplexa sammanhang och han vill avliva alla de hjältemyter kring personen Raoul Wallenberg som han retat sig på i mer Hollywoodinspirerade ”helgonlegender”.

Det första lyckas han bra med, det andra inte.

Till bokens starkaste partier hör Levines inkännande skildringar av de byråkratiska hjältedåden i UD-maskineriets fördolda. På utrikesdepartementet i Stockholm formades förutsättningarna för bland andra Raoul Wallenbergs, Ivan Danielssons, Per Angers och rödakorsrepresentanten Valdemar Langlets hjälpinsatser på plats i Budapest. Det här är inte första gången Levine uppmärksammar dåvarande rättschefen Gösta Engzell. Ställd inför rapporterna om det ohyggliga släppte Engzell alla konventioner och gav diplomaterna på plats fria tyglar att placera medmänsklighet framför fyrkantiga UD-regler i judiska flyktingärenden.

De svenska diplomaterna var förstås inte ensamma i Budapest. Levine väver samman den starka svenska insatsen med likartade, minst lika viktiga, initiativ från and ra neutrala länders representanter. Sändebuden fick plocka fram en nästan osannolik fingertoppskänsla. Det var ingen lätt match att styra rätt i det oförutsägbara politiska spelet mellan de nazityska ockupanterna och de ungerska lakejregeringarna. -> More at DN
;

References   [ + ]

1. "https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"

Leave a Reply