Gör tecknad serie av Raoul Wallenberg öde

20-11-2011 , by Tanja Schult , ed. NewsMill

Vi behöver inte fler minnesplaketter och pliktskyldiga bedyranden om Sveriges försummelse under Raoul Wallenberg-året. En tecknad serie skulle däremot kunna nå en yngre publik, skriver Tanja Schult, författare till A Hero’s Many Faces. Raoul Wallenberg in Contemporary Monuments.

OM FÖRFATTAREN

Tanja Schult är forskare vid Stockholms universitet och författare till A Hero’s Many Faces. Raoul Wallenberg in Contemporary Monuments.

« Raoul Wallenbergs hjältedåd var av större dimension än vad jag fortfarande tror att de allra flesta i vårt land egentligen är medvetna om. … Ingen annan svensk har i modern tid gjort så stora insatser i humanitetens och människokärlekens tjänst än Raoul Wallenberg. Hans namn har verkligen gett ära till Sverige. Nu kommer han – äntligen – att få sitt minnesmärke också i Sveriges riksdag. Det är sent, men inte för sent. … Wallenberg försvann i stalinismens mörka fängelser, läger och lögner. Vi valde att inte våga rädda honom när detta kanske hade varit möjligt. Vi har en skuld, också till honom. » Så formulerade sig 1998 dåvarande moderatledaren Carl Bildt inför invigningen av Lenke Rothmans minnesmärke över Wallenbergs gärning.

I augusti 2011 sammankallade Carl Bildt, nu utrikesminister i en Alliansregering, ledamöterna till Nationalkommittén för Raoul Wallenberg 2012 för ett första möte. Till mångas besvikelse fanns det ingen budget där institutioner eller enskilda kunde ansöka om medel till projekt. Men viljan att Wallenberg skulle hedras på ett värdigt sätt manifesterades med eftertryck, särskilt hans insats för Budapests judar 1944-45 ska uppmärksammas. Dessutom är frågan vad en hjälte är och om « Raoul Wallenberg var en sådan » av intresse enligt regeringens hemsida. Vad som utgör en hjälte är sannerligen inte alls lätt att besvara, även om det knappast råder någon tvekan om att Wallenberg var en hjälte.>More

Leave a Reply